Verksamheten

 Verksamheten, beståendes av 28 anställda, berör mekanisk verkstad, legotillverkning av järn- och stålkonstruktioner, såväl en del detaljer som kompletta maskiner samt service av maskiner inom industrin. 

 Vår främsta styrka består av ett långt erfarenhet inom branchen, högt kunnande och ändamålsenlig maskinpark för kundanpassad tillverkning.

En tidvis turbolent historia

Under företagets 110-åriga historia har världen upplevt två världskrig och många konjukturersvängningar. Det går upp och det går ner i världsekonomin och det påverkar även ett företag i Fellingsbro. Trots konkurser, rekonstruktioner och ägarbyten genom åren har företaget alltid rest sig och kommit tillbaka. Engagemanget har varit avgörande. Idag är Fellingsbro Mekaniska AB återigen em stark leverantör att räkna med.

historik

1908   10 mars inregistreras AB Fellingsbro Gjuteri Mekaniska Verkstad. Radsåningsmaskinen är en stor produkt som tillverkas i 100 exemplar per år.

1917-1918   Byggs disponentvillan, som är såld men fortfarande står kvar intill fabriken.

1924-1925   Bolaget sattes i konkurs och rekonstruerades med många mindre delägare från orten. Frans G Envall kom in som delägare och chef.

1927-1928   Det hittills största orden levererades – en stor maskin till ett krutbruk i Chile.

1931   Frans G Envall avlider och ägarförhållandena ändras. Företaget blir ett rent familjeföretag med sönerna Bengt, Sven och Karl-Axel som ägare, där den senaste tog över chefskapet blott 22 år gammal.

1942   Ändras namnet till AB Bröderna Envalls

1952   En ny era inleds med egen konstruktionsavdelning i Örebro. Man konkurrerar och tillverkar olika typer av transportörer för industrin. Framgångsrika år följer tack vare gruvindustrins kraftiga expansion. Cirka 75 anställda.

1960tal   Gjuteriet avvecklades. Cirka 110 anställda.

1977   Ny ägare i Larsson Invest AB och en tid konkurser och ägarbyten följer fram till 1985. Under ören 1925-1977 har dock inga anställda friställts.

1985   Jörgen Ivarsson, som har varit ekonomiansvarig i företaget sedan 1967, nystartar Fellingsbro Mekan AB för att rädda kvar jobben på orten. Inriktningen var densamma, men utan egen konstuktionsavdelning. Nya produkter kom, bl.a. i form av transporter för fossilfritt bränsle till värmeverk, 44 anställda.

2004   Marknaden dök plötsligen och en ny konkurs var ett faktum. Företaget ombildades till Fellingsbro Mekaniska AB.

2005   Christer Ejnarsson som tidigare varit produktionschef blir ny ägare.

2016   Generationsskifte och en ny ägarkonstellation med tre delägare: Mikale Ejnarsson, Jussi Wedman och Noxor.

2018   110-årsjubileum.

2021   Fellingsbro Mekan AB blir helägt dotterbolag till Noxor Group.